Over FamiStat

Op 1 juli 2014 is het landschap van de Belgische kinderbijslag grondig gewijzigd: de bevoegdheden zijn van het federale niveau naar de vier deelentiteiten overgedragen (de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC)). Bovendien werd met de Algemene Kinderbijslagwet één wettelijk kader gecreëerd voor de regelingen van de werknemers, de zelfstandigen en de overheidssector. Een breuk met het verleden die ook de structuur van de statistieken van FAMIFED volledig veranderd heeft: de beschikbare gegevens zijn voortaan volledig en worden voorgesteld per deelentiteit. De context was dus ideaal voor een nieuw statistiekportaal : FamiStat.

Het portaal is geïnspireerd op de website van FAMIFED, het heeft een modern design en is gebruiksvriendelijk. Aangezien de gegevens aan nieuwe definities beantwoorden, kunnen ze uiteraard niet verder bouwen op de statistieken van  vóór 2015. Dit nieuwe portaal bevat dus (nog) geen historische tabellen.

U kunt de statistieken van vóór 2015 wel nog via de volgende link raadplegen.

Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal