Aantal bijslagtrekkende gezinnen per schaal en per gezinsgrootte

  • Jaar-Semester : 2019-2
  • Entiteit : Alle
  • Soort gezin : Alle gezinnen
Schaal Gezinsgrootte in aantal kinderen Totaal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ≥ 10
Art. 40 & Art. 41, AKBW 26 11 6 1 2 0 0 0 0 0 46
Art. 42bis, AKBW 1.320 893 508 271 92 35 11 4 1 0 3.135
Art. 50bis, AKBW 14 5 2 2 0 0 0 0 0 0 23
Art. 10, §3, GGB 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Totaal 1.368 909 516 274 94 35 11 4 1 0 3.212

Notities

Als je “Met recht op de eenoudertoeslag” in de keuzelijst van de gezinnen selecteert, worden alle gezinnen in aanmerking genomen die aan de voorwaarden voldoen om de eenoudertoeslag te ontvangen, ook diegenen die de toeslag niet werkelijk ontvangen omdat ze al een even hoge of hogere sociale toeslag ontvangen (dat is het geval bij kinderen van rang 1 en 2 in de schalen Art. 42bis en Art. 50ter AKBW).

Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal