Aantal rechthebbenden per gezinsgrootte en per entiteit

  • Jaar-Semester : 2019-2
  • Soort gezin : Alle gezinnen
Gezinsgrootte Entiteit Totaal
Vlaamse Gem. Waals Gewest Duitstalige Gem. GGC
1 kind 0 0 0 1.325 1.325
2 kinderen 0 0 0 901 901
3 kinderen 0 0 0 524 524
4 kinderen 0 0 0 277 277
5 kinderen 0 0 0 95 95
6 kinderen 0 0 0 38 38
7 kinderen 0 0 0 11 11
8 kinderen 0 0 0 4 4
9 kinderen 0 0 0 1 1
10 kinderen en + 0 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 3.176 3.176

Notities

Als je “Met recht op de eenoudertoeslag” in de keuzelijst van de gezinnen selecteert, worden alle gezinnen in aanmerking genomen die aan de voorwaarden voldoen om de eenoudertoeslag te ontvangen, ook diegenen die de toeslag niet werkelijk ontvangen omdat ze al een even hoge of hogere sociale toeslag ontvangen (dat is het geval bij kinderen van rang 1 en 2 in de schalen Art. 42bis en Art. 50ter AKBW).

Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal