Aantal bijslagtrekkende gezinnen per schaal en per entiteit

  • Jaar-Semester : 2018-2
  • Gezinsgrootte : Alle
  • Soort gezin : Alle gezinnen
Schaal Entiteit Totaal
Vlaamse Gem. Waals Gewest Duitstalige Gem. GGC
Art. 40 & Art. 41, AKBW 85 268 1 94 448
Art. 42bis, AKBW 3.889 4.537 1 3.905 12.332
Art. 50bis, AKBW 10 29 0 28 67
Art. 10, §3, GGB 13 26 0 6 45
Totaal 3.997 4.860 2 4.033 12.892

Notities

Als je “Met recht op de eenoudertoeslag” in de keuzelijst van de gezinnen selecteert, worden alle gezinnen in aanmerking genomen die aan de voorwaarden voldoen om de eenoudertoeslag te ontvangen, ook diegenen die de toeslag niet werkelijk ontvangen omdat ze al een even hoge of hogere sociale toeslag ontvangen (dat is het geval bij kinderen van rang 1 en 2 in de schalen Art. 42bis en Art. 50ter AKBW).

Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal