Aantal rechtgevende kinderen per rang en per leeftijdsgroep

  • Jaar-Semester : 2019-2
  • Entiteit : Alle
  • Schaal : Alles
  • Soort gezin : Alle gezinnen
Rang Leeftijdsgroep Totaal
0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar ≥ 25 jaar
1ste 689 837 944 383 NVT 2.853
2de 651 646 557 71 NVT 1.925
3de 550 390 189 6 NVT 1.135
4de 289 150 32 0 NVT 471
5de en + 171 65 8 0 NVT 244
Totaal 2.350 2.088 1.730 460 NVT 6.628

Notities

Als je “Met recht op de eenoudertoeslag” in de keuzelijst van de gezinnen selecteert, worden alle gezinnen in aanmerking genomen die aan de voorwaarden voldoen om de eenoudertoeslag te ontvangen, ook diegenen die de toeslag niet werkelijk ontvangen omdat ze al een even hoge of hogere sociale toeslag ontvangen (dat is het geval bij kinderen van rang 1 en 2 in de schalen Art. 42bis en Art. 50ter AKBW).

Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal