Aantal rechtgevende kinderen per schaal en per leeftijdsgroep

  • Jaar-Semester : 2019-2
  • Entiteit : Alle
  • Rang : Alles
  • Soort gezin : Alle gezinnen
Schaal Leeftijdsgroep Totaal
0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar ≥ 25 jaar
Art. 40 & Art. 41, AKBW 35 24 19 2 NVT 80
Art. 42bis, AKBW 2.312 2.051 1.690 449 NVT 6.502
Art. 50bis, AKBW 1 10 18 9 NVT 38
Art. 10, §3, GGB 2 3 3 0 NVT 8
Totaal 2.350 2.088 1.730 460 NVT 6.628

Notities

Als je “Met recht op de eenoudertoeslag” in de keuzelijst van de gezinnen selecteert, worden alle gezinnen in aanmerking genomen die aan de voorwaarden voldoen om de eenoudertoeslag te ontvangen, ook diegenen die de toeslag niet werkelijk ontvangen omdat ze al een even hoge of hogere sociale toeslag ontvangen (dat is het geval bij kinderen van rang 1 en 2 in de schalen Art. 42bis en Art. 50ter AKBW).

Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal