Aantal rechthebbenden per gezinsgrootte en per entiteit

  • Jaar-Semester : 2019-2
  • Sector : Alle sectoren
  • Fonds : Alle
  • Soort gezin : Alle gezinnen
Gezinsgrootte Entiteit Totaal
Vlaamse Gem. Waals Gewest Duitstalige Gem. GGC
1 kind 0 0 0 67.382 67.382
2 kinderen 0 0 0 53.350 53.350
3 kinderen 0 0 0 24.371 24.371
4 kinderen 0 0 0 8.785 8.785
5 kinderen 0 0 0 2.369 2.369
6 kinderen 0 0 0 607 607
7 kinderen 0 0 0 176 176
8 kinderen 0 0 0 70 70
9 kinderen 0 0 0 13 13
10 kinderen en + 0 0 0 34 34
Totaal 0 0 0 157.157 157.157

Notities

  • Fonds 099 - FAMIFED is het enige fonds met cijfers in zowel de werknemers- en zelfstandigensector als de openbare sector. De cijfers van dat fonds variëren dus naargelang de sector die je selecteert in de keuzelijst.
  • Als je “Met recht op de eenoudertoeslag” in de keuzelijst van de gezinnen selecteert, worden alle gezinnen in aanmerking genomen die aan de voorwaarden voldoen om de eenoudertoeslag te ontvangen, ook diegenen die de toeslag niet werkelijk ontvangen omdat ze al een even hoge of hogere sociale toeslag ontvangen (dat is het geval bij kinderen van rang 1 en 2 in de rechtscategorieën Art. 42bis en Art. 50ter AKBW).
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal