Aantal rechtgevende kinderen per rechtscategorie en per entiteit

  • Jaar-Semester : 2018-2
  • Sector : Alle sectoren
  • Fonds : Alle
  • Soort gezin : Alle gezinnen
Rechtscategorie Entiteit Totaal
Vlaamse Gem. Waals Gewest Duitstalige Gem. GGC
Arbeidsprestaties (Art. 40 & Art. 41, AKBW) 1.330.571 686.226 11.729 203.071 2.231.597
Wezen (Art. 40 & Art. 41, AKBW) 14.425 8.770 123 1.409 24.727
Werklozen < 6 maanden (Art. 40 & Art. 41, AKBW) 9.411 4.836 38 3.409 17.694
Werklozen > 6 maanden (Art. 40 & Art. 41, AKBW) 37.776 27.112 246 16.906 82.040
Gepensioneerden (Art. 40 & Art. 41, AKBW) 10.835 8.067 95 2.068 21.065
Invaliden (Art. 40 & Art. 41, AKBW) 48.637 32.234 411 9.103 90.385
Werklozen (Art. 42bis, AKBW) 46.375 56.091 1.017 36.760 140.243
Gepensioneerden (Art. 42bis, AKBW) 3.690 2.930 34 1.992 8.646
Invaliden (Art. 50ter, AKBW) 52.207 59.357 624 22.432 134.620
Wezen (Art. 50bis, AKBW) 19.603 18.467 194 5.135 43.399
Totaal 1.573.530 904.090 14.511 302.285 2.794.416

Notities

  • Fonds 099 - FAMIFED is het enige fonds met cijfers in zowel de werknemers- en zelfstandigensector als de openbare sector. De cijfers van dat fonds variëren dus naargelang de sector die je selecteert in de keuzelijst.
  • Als je “Met recht op de eenoudertoeslag” in de keuzelijst van de gezinnen selecteert, worden alle gezinnen in aanmerking genomen die aan de voorwaarden voldoen om de eenoudertoeslag te ontvangen, ook diegenen die de toeslag niet werkelijk ontvangen omdat ze al een even hoge of hogere sociale toeslag ontvangen (dat is het geval bij kinderen van rang 1 en 2 in de rechtscategorieën Art. 42bis en Art. 50ter AKBW).
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal