Aantal bijslagtrekkende gezinnen per fonds en per gezinsgrootte

  • Jaar-Semester : 2019-2
  • Entiteit : Alle
  • Sector : Alle sectoren
  • Soort gezin : Alle gezinnen
  • Rechtscategorie : Alles
Fonds Gezinsgrootte in aantal kinderen Totaal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ≥ 10
219 - Acerta 3.164 2.915 1.335 461 151 38 7 5 0 2 8.078
232 - Securex 4.975 4.099 1.794 603 167 40 12 8 0 7 11.705
233 - Parentia 21.346 17.015 7.567 2.635 651 151 35 10 2 5 49.417
241 - Brussels Family 7.833 6.216 2.616 766 190 33 14 3 1 3 17.675
280 - KidsLife 9.326 7.090 3.229 1.196 320 72 32 17 6 9 21.297
299 - FAMIFED 24.326 16.293 7.517 2.758 738 175 38 20 2 3 51.870
Totaal 70.970 53.628 24.058 8.419 2.217 509 138 63 11 29 160.042

Notities

  • Fonds 099 - FAMIFED is het enige fonds met cijfers in zowel de werknemers- en zelfstandigensector als de openbare sector. De cijfers van dat fonds variëren dus naargelang de sector die je selecteert in de keuzelijst.
  • Als je “Met recht op de eenoudertoeslag” in de keuzelijst van de gezinnen selecteert, worden alle gezinnen in aanmerking genomen die aan de voorwaarden voldoen om de eenoudertoeslag te ontvangen, ook diegenen die de toeslag niet werkelijk ontvangen omdat ze al een even hoge of hogere sociale toeslag ontvangen (dat is het geval bij kinderen van rang 1 en 2 in de rechtscategorieën Art. 42bis en Art. 50ter AKBW).
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal