Aantal bijslagtrekkende gezinnen per rechtscategorie en per entiteit

  • Jaar-Semester : 2019-2
  • Sector : Alle sectoren
  • Fonds : Alle
  • Gezinsgrootte : Alle
  • Soort gezin : Alle gezinnen
Rechtscategorie Entiteit Totaal
Vlaamse Gem. Waals Gewest Duitstalige Gem. GGC
Arbeidsprestaties (Art. 40 & Art. 41, AKBW) 0 0 0 112.733 112.733
Wezen (Art. 40 & Art. 41, AKBW) 0 0 0 1.094 1.094
Werklozen < 6 maanden (Art. 40 & Art. 41, AKBW) 0 0 0 635 635
Werklozen > 6 maanden (Art. 40 & Art. 41, AKBW) 0 0 0 7.153 7.153
Gepensioneerden (Art. 40 & Art. 41, AKBW) 0 0 0 1.377 1.377
Invaliden (Art. 40 & Art. 41, AKBW) 0 0 0 5.563 5.563
Werklozen (Art. 42bis, AKBW) 0 0 0 16.112 16.112
Gepensioneerden (Art. 42bis, AKBW) 0 0 0 1.219 1.219
Invaliden (Art. 50ter, AKBW) 0 0 0 10.806 10.806
Wezen (Art. 50bis, AKBW) 0 0 0 3.350 3.350
Totaal 0 0 0 160.042 160.042

Notities

  • Fonds 099 - FAMIFED is het enige fonds met cijfers in zowel de werknemers- en zelfstandigensector als de openbare sector. De cijfers van dat fonds variëren dus naargelang de sector die je selecteert in de keuzelijst.
  • Als je “Met recht op de eenoudertoeslag” in de keuzelijst van de gezinnen selecteert, worden alle gezinnen in aanmerking genomen die aan de voorwaarden voldoen om de eenoudertoeslag te ontvangen, ook diegenen die de toeslag niet werkelijk ontvangen omdat ze al een even hoge of hogere sociale toeslag ontvangen (dat is het geval bij kinderen van rang 1 en 2 in de rechtscategorieën Art. 42bis en Art. 50ter AKBW).
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal