Aantal rechtgevende kinderen per rang en per leeftijdsgroep

  • Jaar-Semester : 2019-2
  • Entiteit : Alle
  • Sector : Alle sectoren
  • Fonds : Alle
  • Soort gezin : Alle gezinnen
  • Rechtscategorie : Alles
  • Statuut van het kind : Alle statussen
Rang Leeftijdsgroep Totaal
0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar ≥ 25 jaar
1ste 35.553 37.542 40.221 42.717 764 156.797
2de 28.734 28.333 24.546 9.229 2 90.844
3de 14.848 13.191 7.463 878 0 36.380
4de 5.648 4.476 1.494 51 0 11.669
5de en + 2.672 1.485 245 3 0 4.405
Totaal 87.455 85.027 73.969 52.878 766 300.095

Notities

  • Fonds 099 - FAMIFED is het enige fonds met cijfers in zowel de werknemers- en zelfstandigensector als de openbare sector. De cijfers van dat fonds variëren dus naargelang de sector die je selecteert in de keuzelijst.
  • Als je “Met recht op de eenoudertoeslag” in de keuzelijst van de gezinnen selecteert, worden alle gezinnen in aanmerking genomen die aan de voorwaarden voldoen om de eenoudertoeslag te ontvangen, ook diegenen die de toeslag niet werkelijk ontvangen omdat ze al een even hoge of hogere sociale toeslag ontvangen (dat is het geval bij kinderen van rang 1 en 2 in de rechtscategorieën Art. 42bis en Art. 50ter AKBW).
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal