Aantal rechtgevende kinderen per fonds en per leeftijdsgroep

  • Jaar-Semester : 2019-2
  • Sector : Alle sectoren
  • Fonds : Alle
  • Leeftijdsgroep : Alles
  • Soort gezin : Alle gezinnen
  • Rechtscategorie : Alles
  • Statuut van het kind : Alle statussen
Rang Entiteit Totaal
Vlaamse Gem. Waals Gewest Duitstalige Gem. GGC
1ste 0 0 0 156.797 156.797
2de 0 0 0 90.844 90.844
3de 0 0 0 36.380 36.380
4de 0 0 0 11.669 11.669
5de en + 0 0 0 4.405 4.405
Totaal 0 0 0 300.095 300.095

Notities

  • Fonds 099 - FAMIFED is het enige fonds met cijfers in zowel de werknemers- en zelfstandigensector als de openbare sector. De cijfers van dat fonds variëren dus naargelang de sector die je selecteert in de keuzelijst.
  • Als je “Met recht op de eenoudertoeslag” in de keuzelijst van de gezinnen selecteert, worden alle gezinnen in aanmerking genomen die aan de voorwaarden voldoen om de eenoudertoeslag te ontvangen, ook diegenen die de toeslag niet werkelijk ontvangen omdat ze al een even hoge of hogere sociale toeslag ontvangen (dat is het geval bij kinderen van rang 1 en 2 in de rechtscategorieën Art. 42bis en Art. 50ter AKBW).
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal