Aantal rechtgevende kinderen per rechtscategorie en per rang

  • Jaar-Semester : 2019-2
  • Entiteit : Alle
  • Sector : Alle sectoren
  • Fonds : Alle
  • Leeftijdsgroep : Alles
  • Soort gezin : Alle gezinnen
  • Statuut van het kind : Alle statussen
Rechtscategorie Rang Totaal
1ste 2de 3de 4de 5de en +
Arbeidsprestaties (Art. 40 & Art. 41, AKBW) 110.724 65.018 24.161 7.121 2.651 209.675
Wezen (Art. 40 & Art. 41, AKBW) 1.075 136 48 16 2 1.277
Werklozen < 6 maanden (Art. 40 & Art. 41, AKBW) 623 356 132 43 14 1.168
Werklozen > 6 maanden (Art. 40 & Art. 41, AKBW) 7.027 4.201 1.782 629 229 13.868
Gepensioneerden (Art. 40 & Art. 41, AKBW) 1.368 372 82 19 12 1.853
Invaliden (Art. 40 & Art. 41, AKBW) 5.352 2.830 1.158 386 152 9.878
Werklozen (Art. 42bis, AKBW) 15.506 10.047 5.384 2.057 780 33.774
Gepensioneerden (Art. 42bis, AKBW) 1.206 445 164 59 33 1.907
Invaliden (Art. 50ter, AKBW) 10.582 6.256 3.095 1.226 494 21.653
Wezen (Art. 50bis, AKBW) 3.334 1.183 374 113 38 5.042
Totaal 156.797 90.844 36.380 11.669 4.405 300.095

Notities

  • Fonds 099 - FAMIFED is het enige fonds met cijfers in zowel de werknemers- en zelfstandigensector als de openbare sector. De cijfers van dat fonds variëren dus naargelang de sector die je selecteert in de keuzelijst.
  • Als je “Met recht op de eenoudertoeslag” in de keuzelijst van de gezinnen selecteert, worden alle gezinnen in aanmerking genomen die aan de voorwaarden voldoen om de eenoudertoeslag te ontvangen, ook diegenen die de toeslag niet werkelijk ontvangen omdat ze al een even hoge of hogere sociale toeslag ontvangen (dat is het geval bij kinderen van rang 1 en 2 in de rechtscategorieën Art. 42bis en Art. 50ter AKBW).
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal