Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening per rang en per leeftijdsgroep

  • Jaar-Semester : 2019-2
  • Entiteit : Alle
  • Sector : Alle sectoren
  • Fonds : Alle
  • Soort gezin : Alle gezinnen
  • Rechtscategorie : Alles
Rang Leeftijdsgroep Totaal
0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar ≥ 25 jaar
1ste 334 892 1.079 667 NVT 2.972
2de 274 653 641 180 NVT 1.748
3de 147 339 198 18 NVT 702
4de 79 95 33 1 NVT 208
5de en + 37 47 4 0 NVT 88
Totaal 871 2.026 1.955 866 NVT 5.718

Notities

  • Fonds 099 - FAMIFED is het enige fonds met cijfers in zowel de werknemers- en zelfstandigensector als de openbare sector. De cijfers van dat fonds variëren dus naargelang de sector die je selecteert in de keuzelijst.
  • Als je “Met recht op de eenoudertoeslag” in de keuzelijst van de gezinnen selecteert, worden alle gezinnen in aanmerking genomen die aan de voorwaarden voldoen om de eenoudertoeslag te ontvangen, ook diegenen die de toeslag niet werkelijk ontvangen omdat ze al een even hoge of hogere sociale toeslag ontvangen (dat is het geval bij kinderen van rang 1 en 2 in de rechtscategorieën Art. 42bis en Art. 50ter AKBW).
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal