Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening per rang en per entiteit

  • Jaar-Semester : 2018-2
  • Sector : Alle sectoren
  • Fonds : Alle
  • Leeftijdsgroep : Alles
  • Soort gezin : Alle gezinnen
  • Rechtscategorie : Alles
Rang Entiteit Totaal
Vlaamse Gem. Waals Gewest Duitstalige Gem. GGC
1ste 21.041 11.907 220 2.896 36.064
2de 11.140 6.111 106 1.732 19.089
3de 3.204 2.099 28 691 6.022
4de 863 586 7 198 1.654
5de en + 350 214 1 84 649
Totaal 36.598 20.917 362 5.601 63.478

Notities

  • Fonds 099 - FAMIFED is het enige fonds met cijfers in zowel de werknemers- en zelfstandigensector als de openbare sector. De cijfers van dat fonds variëren dus naargelang de sector die je selecteert in de keuzelijst.
  • Als je “Met recht op de eenoudertoeslag” in de keuzelijst van de gezinnen selecteert, worden alle gezinnen in aanmerking genomen die aan de voorwaarden voldoen om de eenoudertoeslag te ontvangen, ook diegenen die de toeslag niet werkelijk ontvangen omdat ze al een even hoge of hogere sociale toeslag ontvangen (dat is het geval bij kinderen van rang 1 en 2 in de rechtscategorieën Art. 42bis en Art. 50ter AKBW).
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal