Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening per fonds en per leeftijdsgroep

  • Jaar-Semester : 2019-2
  • Entiteit : Alle
  • Sector : Alle sectoren
  • Rang : Alles
  • Soort gezin : Alle gezinnen
  • Rechtscategorie : Alles
Fonds Leeftijdsgroep Totaal
0-5 jaar6-11 jaar12-17 jaar18-24 jaar≥ 25 jaar
219 - Acerta 49 110 95 48 NVT 302
232 - Securex 54 131 129 64 NVT 378
233 - Parentia 248 549 557 277 NVT 1.631
241 - Brussels Family 73 169 197 48 NVT 487
280 - KidsLife 107 260 209 94 NVT 670
299 - FAMIFED 340 807 768 335 NVT 2.250
Totaal 871 2.026 1.955 866 NVT 5.718

Notities

  • Fonds 099 - FAMIFED is het enige fonds met cijfers in zowel de werknemers- en zelfstandigensector als de openbare sector. De cijfers van dat fonds variëren dus naargelang de sector die je selecteert in de keuzelijst.
  • Als je “Met recht op de eenoudertoeslag” in de keuzelijst van de gezinnen selecteert, worden alle gezinnen in aanmerking genomen die aan de voorwaarden voldoen om de eenoudertoeslag te ontvangen, ook diegenen die de toeslag niet werkelijk ontvangen omdat ze al een even hoge of hogere sociale toeslag ontvangen (dat is het geval bij kinderen van rang 1 en 2 in de rechtscategorieën Art. 42bis en Art. 50ter AKBW).
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal