Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening per rechtscategorie en per rang

  • Jaar-Semester : 2019-2
  • Entiteit : Alle
  • Sector : Alle sectoren
  • Fonds : Alle
  • Leeftijdsgroep : Alles
  • Soort gezin : Alle gezinnen
Rechtscategorie Rang Totaal
1ste 2de 3de 4de 5de en +
Arbeidsprestaties (Art. 40 & Art. 41, AKBW) 1.665 977 372 99 41 3.154
Wezen (Art. 40 & Art. 41, AKBW) 6 2 0 0 0 8
Werklozen < 6 maanden (Art. 40 & Art. 41, AKBW) 10 4 2 1 0 17
Werklozen > 6 maanden (Art. 40 & Art. 41, AKBW) 122 77 32 10 2 243
Gepensioneerden (Art. 40 & Art. 41, AKBW) 21 11 1 0 0 33
Invaliden (Art. 40 & Art. 41, AKBW) 291 159 70 24 14 558
Werklozen (Art. 42bis, AKBW) 374 246 129 39 14 802
Gepensioneerden (Art. 42bis, AKBW) 23 14 3 1 0 41
Invaliden (Art. 50ter, AKBW) 385 222 79 30 15 731
Wezen (Art. 50bis, AKBW) 75 36 14 4 2 131
Totaal 2.972 1.748 702 208 88 5.718

Notities

  • Fonds 099 - FAMIFED is het enige fonds met cijfers in zowel de werknemers- en zelfstandigensector als de openbare sector. De cijfers van dat fonds variëren dus naargelang de sector die je selecteert in de keuzelijst.
  • Als je “Met recht op de eenoudertoeslag” in de keuzelijst van de gezinnen selecteert, worden alle gezinnen in aanmerking genomen die aan de voorwaarden voldoen om de eenoudertoeslag te ontvangen, ook diegenen die de toeslag niet werkelijk ontvangen omdat ze al een even hoge of hogere sociale toeslag ontvangen (dat is het geval bij kinderen van rang 1 en 2 in de rechtscategorieën Art. 42bis en Art. 50ter AKBW).
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal