Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening per rechtscategorie en per leeftijdsgroep

  • Jaar-Semester : 2019-2
  • Entiteit : Alle
  • Sector : Alle sectoren
  • Fonds : Alle
  • Rang : Alles
  • Soort gezin : Alle gezinnen
Rechtscategorie Leeftijdsgroep Totaal
0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar ≥ 25 jaar
Arbeidsprestaties (Art. 40 & Art. 41, AKBW) 552 1.129 1.046 427 NVT 3.154
Wezen (Art. 40 & Art. 41, AKBW) 0 1 4 3 NVT 8
Werklozen < 6 maanden (Art. 40 & Art. 41, AKBW) 4 7 5 1 NVT 17
Werklozen > 6 maanden (Art. 40 & Art. 41, AKBW) 32 105 78 28 NVT 243
Gepensioneerden (Art. 40 & Art. 41, AKBW) 1 6 12 14 NVT 33
Invaliden (Art. 40 & Art. 41, AKBW) 92 218 174 74 NVT 558
Werklozen (Art. 42bis, AKBW) 100 315 263 124 NVT 802
Gepensioneerden (Art. 42bis, AKBW) 2 4 22 13 NVT 41
Invaliden (Art. 50ter, AKBW) 83 218 288 142 NVT 731
Wezen (Art. 50bis, AKBW) 5 23 63 40 NVT 131
Totaal 871 2.026 1.955 866 NVT 5.718

Notities

  • Fonds 099 - FAMIFED is het enige fonds met cijfers in zowel de werknemers- en zelfstandigensector als de openbare sector. De cijfers van dat fonds variëren dus naargelang de sector die je selecteert in de keuzelijst.
  • Als je “Met recht op de eenoudertoeslag” in de keuzelijst van de gezinnen selecteert, worden alle gezinnen in aanmerking genomen die aan de voorwaarden voldoen om de eenoudertoeslag te ontvangen, ook diegenen die de toeslag niet werkelijk ontvangen omdat ze al een even hoge of hogere sociale toeslag ontvangen (dat is het geval bij kinderen van rang 1 en 2 in de rechtscategorieën Art. 42bis en Art. 50ter AKBW).
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal