Actoren van de kinderbijslag per type actor en per entiteit

  • Jaar : 2019
  • Sector : Alle sectoren
  • Land : Alles
Actoren Entiteit Totaal
Vlaamse Gem. Waals Gewest Duitstalige Gem. GGC
Rechthebbenden op kinderbijslag 0 0 0 41.808 41.808
Rechtgevende kinderen 0 0 0 72.437 72.437
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal