Aantal rechthebbenden per gezinsgrootte en per entiteit

  • Jaar : 2018
  • Sector : Alle sectoren
  • Land : Alles
Gezinsgrootte Entiteit Totaal
Vlaamse Gem. Waals Gewest Duitstalige Gem. GGC
1 kind 35.202 18.157 429 16.450 70.238
2 kinderen 28.702 12.863 310 12.321 54.196
3 kinderen 12.726 5.328 130 5.104 23.288
4 kinderen 4.842 1.961 64 1.792 8.659
5 kinderen en + 2.540 858 29 814 4.241
Totaal 84.012 39.167 962 36.481 160.622
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal