Aantal rechthebbenden per gezinsgrootte en per entiteit

  • Jaar : 2018
  • Land : Alles
  • Schaal : Alles
Gezinsgrootte Entiteit Totaal
Vlaamse Gem. Waals Gewest Duitstalige Gem. GGC
1 kind 1.091 852 1 1.014 2.958
2 kinderen 937 667 0 750 2.354
3 kinderen 648 530 0 547 1.725
4 kinderen 370 324 0 289 983
5 kinderen en + 268 213 0 177 658
Totaal 3.314 2.586 1 2.777 8.678
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal