Aantal rechthebbenden per gezinsgrootte en per entiteit

  • Jaar : 2019
  • Sector : Alle sectoren
  • Fonds : Alle
  • Land : Alles
  • Rechtscategorie : Alles
Gezinsgrootte Entiteit Totaal
Vlaamse Gem. Waals Gewest Duitstalige Gem. GGC
1 kind 0 0 0 17.432 17.432
2 kinderen 0 0 0 13.533 13.533
3 kinderen 0 0 0 5.578 5.578
4 kinderen 0 0 0 1.775 1.775
5 kinderen en + 0 0 0 757 757
Totaal 0 0 0 39.075 39.075
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal