Aantal rechthebbenden per herkomst

  • Jaar : 2018
  • Sector : Alle sectoren
  • Fonds : Alle
  • Continent : Alles
  • Rechtscategorie : Alles
  • Gezinsgrootte : Alle
Herkomst Entiteit Totaal
Vlaamse Gem. Waals Gewest Duitstalige Gem. GGC
Afrika 11.374 5.400 21 7.559 24.354
Amerika 1.857 413 8 907 3.185
Azië 9.191 2.213 99 2.654 14.157
Europa 54.273 27.242 721 21.465 103.701
Oceanië 59 4 1 8 72
Erkende vluchtelingen 3.885 1.252 101 1.092 6.330
Vaderlandslozen 59 57 10 19 145
Totaal 80.698 36.581 961 33.704 151.944
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal