Actoren van de kinderbijslag per type actor en per rechtsbron

  • Jaar : 2018
  • Entiteit : Alle
  • Sector : Alle sectoren
  • Nationaliteit : Alle
Actoren Europese verorderingen Bilaterale overeenkomsten Algemene ministeriële afwijkingen Individuele ministeriële afwijkingen Totaal
Rechthebbenden 30.920 952 1.194 297 33.363
Kinderen 57.049 1.611 1.319 299 60.278
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal