Aantal rechthebbenden per redenen van recht en per entiteit

  • Jaar : 2019
  • Sector : Alle sectoren
  • Fonds : Alle
  • Nationaliteit : Alle
  • Land : Alles
  • Gezinsgrootte : Alle
Redenen van recht Entiteit Totaal
Vlaamse Gem. Waals Gewest Duitstalige Gem. GGC
Arbeidsprestaties 0 0 0 115 115
Werklozen 0 0 0 25 25
Gepensioneerden 0 0 0 35 35
Invaliden 0 0 0 30 30
Wezen 0 0 0 1 1
Totaal 0 0 0 206 206
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal