Aantal rechthebbenden per redenen van recht en per nationaliteit van de rechthebbende

  • Jaar : 2019
  • Entiteit : Alle
  • Sector : Alle sectoren
  • Fonds : Alle
  • Land : Alles
  • Gezinsgrootte : Alle
Redenen van recht Nationaliteit van de rechthebbende Totaal
Belgische rechthebbenden Vreemde rechthebbenden
Arbeidsprestaties 45 70 115
Werklozen 11 14 25
Gepensioneerden 18 17 35
Invaliden 13 17 30
Wezen 0 1 1
Totaal 87 119 206
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal