Aantal rechthebbenden per redenen van recht en per gezinsgrootte

  • Jaar : 2019
  • Entiteit : Alle
  • Sector : Alle sectoren
  • Fonds : Alle
  • Nationaliteit : Alle
  • Land : Alles
Redenen van recht Gezinsgrootte Totaal
1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en +
Arbeidsprestaties 55 38 20 2 0 115
Werklozen 10 10 2 3 0 25
Gepensioneerden 17 9 6 3 0 35
Invaliden 16 9 5 0 0 30
Wezen 1 0 0 0 0 1
Totaal 99 66 33 8 0 206
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal