Aantal rechthebbenden per redenen van recht en per gezinsgrootte

  • Jaar : 2018
  • Entiteit : Alle
  • Sector : Alle sectoren
  • Fonds : Alle
  • Nationaliteit : Alle
  • Land : Alles
Redenen van recht Gezinsgrootte Totaal
1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en +
Arbeidsprestaties 200 129 54 13 0 396
Werklozen 51 32 9 3 0 95
Gepensioneerden 81 39 17 10 0 147
Invaliden 75 52 18 8 0 153
Wezen 85 49 21 6 0 161
Totaal 492 301 119 40 0 952
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal