Aantal rechthebbenden per fonds en per entiteit

  • Jaar : 2019
  • Sector : Alle sectoren
  • Redenen van recht : Alle
  • Nationaliteit : Alle
  • Land : Alles
  • Gezinsgrootte : Alle
Fonds Entiteit Totaal
Vlaamse Gem. Waals Gewest Duitstalige Gem. GGC
219 Acerta 0 0 0 7 7
232 Securex 0 0 0 10 10
233 Parentia 0 0 0 60 60
241 Brussels Family 0 0 0 19 19
280 KidsLife 0 0 0 40 40
299 FAMIFED 0 0 0 110 110
Totaal 0 0 0 246 246
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal