Aantal rechthebbenden per gezinsgrootte en per entiteit

  • Jaar : 2019
  • Sector : Alle sectoren
  • Fonds : Alle
  • Nationaliteit : Alle
  • Land : Alles
Gezinsgrootte Entiteit Totaal
Vlaamse Gem. Waals Gewest Duitstalige Gem. GGC
1 kind NVT NVT NVT 139 139
2 kinderen NVT NVT NVT 5 5
3 kinderen NVT NVT NVT 0 0
4 kinderen NVT NVT NVT 0 0
5 kinderen en + NVT NVT NVT 0 0
Totaal NVT NVT NVT 144 144
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal