Aantal rechthebbenden per gezinsgrootte en per entiteit

  • Jaar : 2019
  • Sector : Alle sectoren
  • Fonds : Alle
  • Nationaliteit : Alle
  • Land : Alles
  • Rechtscategorie : Alles
Gezinsgrootte Entiteit Totaal
Vlaamse Gem. Waals Gewest Duitstalige Gem. GGC
1 kind 0 0 0 1.192 1.192
2 kinderen 0 0 0 912 912
3 kinderen 0 0 0 299 299
4 kinderen 0 0 0 93 93
5 kinderen en + 0 0 0 132 132
Totaal 0 0 0 2.628 2.628
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal