Aantal rechthebbenden per fonds en per nationaliteit van de rechthebbende

  • Jaar : 2019
  • Entiteit : Alle
  • Sector : Alle sectoren
  • Land : Alles
  • Rechtscategorie : Alles
  • Gezinsgrootte : Alle
Fonds Nationaliteit van de rechthebbende Totaal
Belgische rechthebbenden Vreemde rechthebbenden
219 Acerta 22 86 108
232 Securex 125 250 375
233 Parentia 162 568 730
241 Brussels Family 79 131 210
280 KidsLife 146 632 778
299 FAMIFED 226 201 427
Totaal 760 1.868 2.628
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal