Aantal rechtgevende kinderen per rechtscategorie en per rang

  • Jaar : 2018
  • Entiteit : Alle
  • Sector : Alle sectoren
  • Fonds : Alle
  • Statuut van het kind : Alle statussen
  • Leeftijdsgroep : Alles
Rechtscategorie Rang Totaal
1ste 2de 3de 4de 5de en +
Arbeidsprestaties (Art. 40, AKBW) 107.931 64.477 23.494 7.322 3.427 206.651
Wezen (Art. 40, AKBW) 1.115 197 59 5 8 1.384
Werklozen < 6 maanden (Art. 40, AKBW) 1.413 888 397 163 90 2.951
Werklozen > 6 maanden (Art. 40, AKBW) 5.630 3.525 1.501 613 280 11.549
Gepensioneerden (Art. 40, AKBW) 731 210 58 14 11 1.024
Invaliden (Art. 40, AKBW) 4.796 2.565 1.036 345 151 8.893
Werklozen (Art. 42bis, AKBW) 14.191 9.571 5.380 2.175 1.132 32.449
Gepensioneerden (Art. 42bis, AKBW) 599 211 69 20 11 910
Invaliden (Art. 50ter, AKBW) 7.932 4.621 2.308 1.006 481 16.348
Wezen (Art. 50bis, AKBW) 2.638 976 309 100 49 4.072
Totaal 146.976 87.241 34.611 11.763 5.640 286.231
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal