Aantal rechtgevende kinderen per rechtscategorie en per entiteit

  • Jaar : 2018
  • Sector : Alle sectoren
  • Fonds : Alle
  • Land : Alles
Rechtscategorie Entiteit Totaal
Vlaamse Gem. Waals Gewest Duitstalige Gem. GGC
Arbeidsprestaties (Art. 40, AKBW) 115.994 44.978 1.126 44.553 206.651
Wezen (Art. 40, AKBW) 627 589 13 155 1.384
Werklozen < 6 maanden (Art. 40, AKBW) 2.017 466 14 454 2.951
Werklozen > 6 maanden (Art. 40, AKBW) 7.058 2.391 44 2.056 11.549
Gepensioneerden (Art. 40, AKBW) 469 344 6 205 1.024
Invaliden (Art. 40, AKBW) 5.147 2.193 64 1.489 8.893
Werklozen (Art. 42bis, AKBW) 15.015 8.560 471 8.403 32.449
Gepensioneerden (Art. 42bis, AKBW) 447 244 5 214 910
Invaliden (Art. 50ter, AKBW) 7.896 5.081 104 3.267 16.348
Wezen (Art. 50bis, AKBW) 1.806 1.334 24 908 4.072
Totaal 156.476 66.180 1.871 61.704 286.231
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal