Aantal rechthebbenden per rechtscategorie en per entiteit

  • Jaar : 2018
  • Sector : Alle sectoren
  • Fonds : Alle
  • Land : Alles
  • Gezinsgrootte : Alle
Rechtscategorie Entiteit Totaal
Vlaamse Gem. Waals Gewest Duitstalige Gem. GGC
Arbeidsprestaties (Art. 40, AKBW) 60.914 24.975 599 24.946 111.434
Wezen (Art. 40, AKBW) 511 501 9 120 1.141
Werklozen < 6 maanden (Art. 40, AKBW) 983 240 7 250 1.480
Werklozen > 6 maanden (Art. 40, AKBW) 3.460 1.337 21 1.068 5.886
Gepensioneerden (Art. 40, AKBW) 334 260 5 141 740
Invaliden (Art. 40, AKBW) 2.819 1.379 43 912 5.153
Werklozen (Art. 42bis, AKBW) 6.583 4.105 204 3.985 14.877
Gepensioneerden (Art. 42bis, AKBW) 283 185 5 132 605
Invaliden (Art. 50ter, AKBW) 3.716 2.722 52 1.584 8.074
Wezen (Art. 50bis, AKBW) 1.095 877 16 566 2.554
Totaal 80.698 36.581 961 33.704 151.944
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal