Aantal rechtgevende kinderen per rechtscategorie en per entiteit

  • Jaar : 2018
  • Sector : Alle sectoren
  • Fonds : Alle
  • Nationaliteit : Alle
  • Land : Alles
Rechtscategorie Entiteit Totaal
Vlaamse Gem. Waals Gewest Duitstalige Gem. GGC
Arbeidsprestaties (Art. 40, AKBW) 24.989 21.297 172 5.151 51.609
Wezen (Art. 40, AKBW) 70 62 2 26 160
Werklozen < 6 maanden (Art. 40, AKBW) 68 48 3 28 147
Werklozen > 6 maanden (Art. 40, AKBW) 123 80 0 27 230
Gepensioneerden (Art. 40, AKBW) 115 92 0 80 287
Invaliden (Art. 40, AKBW) 416 189 2 103 710
Werklozen (Art. 42bis, AKBW) 189 115 1 127 432
Gepensioneerden (Art. 42bis, AKBW) 557 563 1 84 1.205
Invaliden (Art. 50ter, AKBW) 725 635 9 275 1.644
Wezen (Art. 50bis, AKBW) 287 194 4 140 625
Totaal 27.539 23.275 194 6.041 57.049
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal