Aantal rechtgevende kinderen per rechtscategorie en per entiteit

  • Jaar : 2019
  • Sector : Alle sectoren
  • Fonds : Alle
  • Nationaliteit : Alle
  • Land : Alles
Rechtscategorie Entiteit Totaal
Vlaamse Gem. Waals Gewest Duitstalige Gem. GGC
Arbeidsprestaties (Art. 40, AKBW) 0 0 0 4.359 4.359
Wezen (Art. 40, AKBW) 0 0 0 29 29
Werklozen < 6 maanden (Art. 40, AKBW) 0 0 0 23 23
Werklozen > 6 maanden (Art. 40, AKBW) 0 0 0 11 11
Gepensioneerden (Art. 40, AKBW) 0 0 0 56 56
Invaliden (Art. 40, AKBW) 0 0 0 65 65
Werklozen (Art. 42bis, AKBW) 0 0 0 97 97
Gepensioneerden (Art. 42bis, AKBW) 0 0 0 119 119
Invaliden (Art. 50ter, AKBW) 0 0 0 212 212
Wezen (Art. 50bis, AKBW) 0 0 0 117 117
Totaal 0 0 0 5.088 5.088
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal