Telling van de kinderbijslag

Voor de telling van de kinderbijslag wordt de volledige Belgische kinderbijslag meegerekend die betaald wordt voor kinderen die in België of het buitenland opgevoed worden. Die berekening gebeurt tweemaal per jaar en geeft de situatie op 30 juni of 31 december van ieder jaar weer.

In het portaal vindt u een reeks tabellen en grafieken die op basis van die gegevens zijn opgesteld. In de algemene tabellen en de grafieken onder de rubriek “De cijfers in een oogopslag” staan de antwoorden op de meest gestelde vragen. Ze geven de volledige, gecumuleerde kinderbijslag van alle regelingen weer, onderverdeeld per entiteit. Meer gedetailleerde cijfers zijn beschikbaar in een lange reeks specifieke tabellen.

Alle tabellen, zowel de algemene als de gedetailleerde, geven een overzicht per entiteit. Aan de hand van keuzelijsten kan u volgens uw behoeften een bepaalde tabel anders weergegeven en de nadruk leggen op uw zoekgegeven, bijvoorbeeld de entiteit, de leeftijdscategorie van het kind etc.

Meer informatie over dit portaal en de termen die hier gebruikt worden, vindt u onder de rubrieken Over FamiStat of Definities.

Algemeen stelsel van de kinderbijslag

Rechthebbenden

Aantal rechthebbenden Per entiteit Per gezinsgrootte
Per gezinsgrootte Zie  
Per fonds   Zie

Aantal bijslagtrekkende gezinnen

Aantal bijslagtrekkende gezinnen Per gezinsgrootte Per entiteit Per rechtscategorie
Per rechtscategorie Zie Zie
Per gezinsgrootte Zie
Per fonds Zie Zie

Rechtgevende kinderen

Algemeen

Aantal rechtgevende kinderen Per rechtscategorie Per leeftijdsgroep Per rang Per entiteit Per statuut
Per fonds Zie Zie Zie Zie
Per rechtscategorie Zie Zie Zie Zie
Per leeftijdsgroep   Zie  
Per rang Zie Zie  
Per statuut   Zie  

Rechtgevende kinderen met een aandoening

Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening Per entiteit Per fonds Per leeftijdsgroep Per rang
Per type systeem Zie Zie    
Per leeftijdsgroep Zie      
Per rang Zie   Zie  
Per fonds     Zie Zie
Per rechtscategorie     Zie Zie

Geplaatste kinderen

Aantal geplaatste kinderen Per entiteit en per type plaatsing
Per fonds Zie

Adopties

Aantal adoptiepremies Per rang en per entiteit Per entiteit Per leeftijdsgroep
Per fonds Zie Zie
Per leeftijdsgroep Zie

Geboortes

Aantal betaalde kraamgelden Per rang en per entiteit
Per fonds Zie

Stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag

Rechthebbenden

Aantal rechthebbenden Per entiteit
Per gezinsgrootte Zie

Aantal bijslagtrekkende gezinnen

Aantal bijslagtrekkende gezinnen Per gezinsgrootte Per entiteit
Per schaal Zie Zie
Per gezinsgrootte   Zie

Rechtgevende kinderen

Algemeen

Aantal rechtgevende kinderen Per entiteit Per statuut Per leeftijdsgroep Per rang
Per schaal Zie Zie Zie Zie
Per statuut Zie      
Per rang Zie   Zie  
Per leeftijdsgroep Zie      

Adopties

Aantal adoptiepremies Per entiteit
Per rang Zie
Per leeftijdsgroep Zie

Geboortes

Aantal betaalde kraamgelden Per entiteit
Per rang Zie
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal