Aantal rechtgevende kinderen per rechtscategorie en per leeftijdsgroep

  • Jaar : 2018
  • Entiteit : Alle
  • Sector : Alle sectoren
  • Fonds : Alle
  • Statuut van het kind : Alle statussen
  • Rang : Alles
Rechtscategorie Leeftijdsgroep Totaal
0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar ≥ 25 jaar
Arbeidsprestaties (Art. 40, AKBW) 71.619 61.501 47.361 26.156 14 206.651
Wezen (Art. 40, AKBW) 43 152 290 220 679 1.384
Werklozen < 6 maanden (Art. 40, AKBW) 1.097 868 665 321 0 2.951
Werklozen > 6 maanden (Art. 40, AKBW) 3.958 3.548 2.663 1.378 2 11.549
Gepensioneerden (Art. 40, AKBW) 76 125 265 492 66 1.024
Invaliden (Art. 40, AKBW) 2.098 2.476 2.586 1.717 16 8.893
Werklozen (Art. 42bis, AKBW) 9.976 10.459 8.065 3.949 0 32.449
Gepensioneerden (Art. 42bis, AKBW) 51 117 282 460 0 910
Invaliden (Art. 50ter, AKBW) 3.280 4.677 5.194 3.197 0 16.348
Wezen (Art. 50bis, AKBW) 239 742 1.410 1.681 0 4.072
Totaal 92.437 84.665 68.781 39.571 777 286.231
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal