Aantal rechthebbenden per redenen van recht en per kinderbijslagfonds

  • Jaar : 2019
  • Entiteit : Alle
  • Sector : Alle sectoren
  • Nationaliteit : Alle
  • Land : Alles
  • Gezinsgrootte : Alle
Redenen van recht Fonds Totaal
219
Acerta
232
Securex
233
Parentia
241
Brussels Family
280
KidsLife
299
FAMIFED
Arbeidsprestaties 2 6 10 10 14 73 115
Werklozen 1 2 13 1 8 0 25
Gepensioneerden 2 1 11 2 1 18 35
Invaliden 1 1 13 5 9 1 30
Wezen 0 0 0 1 0 0 1
Totaal 6 10 47 19 32 92 206
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal