Rechthebbenden met een buitenlandse nationaliteit

De statistiek van de rechthebbenden met een buitenlandse nationaliteit telt het aantal buitenlandse rechthebbenden (dus de rechthebbenden die niet de Belgische nationaliteit hebben) die met hun gezin in België verblijven, evenals het aantal rechtgevende kinderen waarvoor die rechthebbenden kinderbijslag krijgen. Die berekening gebeurt eenmaal per jaar en geeft de situatie op 31 december van elk jaar weer.

De toekenning van kinderbijslag aan kinderen die in België worden opgevoed, maar van wie de rechthebbende een buitenlandse werknemer is, valt volledig onder de algemene regels voor de toekenning van Belgische kinderbijslag. De rechtgevende kinderen kunnen wel de Belgische nationaliteit hebben.

In het portaal vindt u een reeks tabellen en grafieken die op basis van de gegevens over de rechthebbenden met een buitenlandse nationaliteit zijn opgesteld. In de algemene tabellen en de grafieken onder de rubriek "De cijfers in een oogopslag" staan de antwoorden op de meest gestelde vragen. Ze geven de volledige, gecumuleerde kinderbijslag van alle regelingen weer, onderverdeeld per entiteit. Meer gedetailleerde cijfers zijn beschikbaar in een lange reeks specifieke tabellen.

Alle tabellen, zowel de algemene als de gedetailleerde, geven een overzicht per entiteit. Aan de hand van keuzelijsten kan u volgens uw behoeften een bepaalde tabel anders weergeven en de nadruk leggen op uw zoekgegeven, bijvoorbeeld de entiteit, de leeftijdscategorie van het kind etc.

Meer informatie over dit portaal en de termen die hier gebruikt worden, vindt u onder de rubrieken Over FamiStat of Definities.

De kerncijfers in een oogopslag

Algemeen stelsel van de kinderbijslag

Rechthebbenden

Aantal rechthebbenden Per gezinsgrootte Per entiteit Per rechtscategorie Per fonds
Per rechtscategorie Zie Zie   Zie
Per herkomst Zie Zie Zie Zie
Per fonds Zie Zie    
Per gezinsgrootte   Zie    

Rechtgevende kinderen

Aantal rechtgevende kinderen Per leeftijdsgroep Per entiteit Per rang Per rechtscategorie Per fonds
Per rang Zie Zie      
Per fonds Zie Zie Zie    
Per leeftijdsgroep   Zie      
Per rechtscategorie Zie Zie Zie   Zie
Per herkomst   Zie   Zie  

Stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag

Rechthebbenden

Aantal rechthebbenden Per gezinsgrootte Per entiteit Per schaal
Per schaal Zie Zie  
Per herkomst Zie Zie Zie
Per gezinsgrootte   Zie  

Rechtgevende kinderen

Aantal rechtgevende kinderen Per leeftijdsgroep Per entiteit Per rang Per schaal
Per rang Zie Zie    
Per leeftijdsgroep   Zie    
Per schaal Zie Zie Zie  
Per herkomst   Zie   Zie
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal