Außerhalb Belgiens erzogene Kinder

In principe is er geen Belgische kinderbijslag verschuldigd voor kinderen die niet in België worden opgevoed of er geen lessen volgen. Er zijn vier rechtsbronnen op basis waarvan wel een recht op kinderbijslag voor deze kinderen kan worden verkregen:

  1. Europese verordeningen,
  2. Bilaterale overeenkomsten,
  3. Algemene ministeriële afwijkingen,
  4. Individuele ministeriële afwijkingen.

De statistiek van de kinderen opgevoed buiten het Rijk omvat deze kinderen evenals de rechthebbenden die het recht openen voor deze kinderen.
De berekening gebeurt eenmaal per jaar en geeft de situatie op 31 december van het jaar in kwestie weer. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de Belgische en de buitenlandse rechthebbenden.

In het portaal vindt u een reeks tabellen en grafieken die op basis van die gegevens zijn opgesteld. In de algemene tabellen en de grafieken onder de rubriek “De cijfers in een oogopslag” staan de antwoorden op de meest gestelde vragen. Ze geven de volledige kinderbijslag van alle rechtsbronnen weer, onderverdeeld per entiteit. Meer gedetailleerde cijfers zijn beschikbaar in een lange reeks specifieke tabellen. Deze tabellen zijn gegroepeerd volgens de rechtsbron.

Alle tabellen, zowel de algemene als de gedetailleerde, geven een overzicht per entiteit. Aan de hand van keuzelijsten kan u volgens uw behoeften een bepaalde tabel anders weergegeven en de nadruk leggen op uw zoekgegeven, bijvoorbeeld de entiteit, de leeftijdscategorie van het kind etc.

Mehr Auskünfte zu diesem Portal und den hier verwendeten Begriffen finden Sie unter den Rubriken Über FamiStat oder Begriffsbestimmungen.

Europäische Verordnungen

Kindergeldberechtigten

Anzahl der Kindergeldberechtigten Pro Gebietskörperschaft Pro Kasse Pro Staatsangehörigkeit des Kindergeldberechtigten Pro Familiengröße Pro Rechtskategorie
Pro Rechtskategorie Siehe Siehe Siehe Siehe
Pro Wohnsitzland der berechtigten Kinder Siehe Siehe Siehe Siehe Siehe
Pro Kasse Siehe Siehe Siehe
Pro Staatsangehörigkeit des Kindergeldberechtigten Siehe
Pro Familiengröße Siehe Siehe

Kindergeldberechtigten Kinder

Anzahl der Kindergeldberechtigten Kinder Pro Gebietskörperschaft Pro Kasse Pro Staatsangehörigkeit des Kindergeldberechtigten Pro Rechtskategorie
Pro Rechtskategorie Siehe Siehe Siehe
Pro Wohnsitzland der berechtigten Kinder Siehe Siehe Siehe Siehe
Pro Kasse Siehe Siehe
Pro Staatsangehörigkeit des Kindergeldberechtigten Siehe

Geburtsprämien

Anzahl der pro Kasse Pro Gebietskörperschaft Pro Kasse Pro Staatsangehörigkeit des Kindergeldberechtigten Pro Rang
Pro Kasse Siehe Siehe Siehe
Pro Staatsangehörigkeit des Kindergeldberechtigten Siehe
Pro Wohnsitzland der berechtigten Kinder Siehe Siehe Siehe Siehe
Pro Rang Siehe Siehe

Adoptionsprämien

Anzahl der Adoptionsprämien Pro Gebietskörperschaft Pro Kasse Pro Staatsangehörigkeit des Kindergeldberechtigten Pro Rang
Pro Kasse Siehe Siehe Siehe
Pro Staatsangehörigkeit des Kindergeldberechtigten Siehe
Pro Wohnsitzland der berechtigten Kinder Siehe Siehe Siehe Siehe
Pro Rang Siehe Siehe

Bilaterale Abkommen

Kindergeldberechtigten

Anzahl der Kindergeldberechtigten Pro Gebietskörperschaft Pro Kasse Pro Staatsangehörigkeit des Kindergeldberechtigten Pro Familiengröße Pro Rechtsbegründung
Pro Rechtsbegründung Siehe Siehe Siehe Siehe  
Pro Wohnsitzland der berechtigten Kinder Siehe Siehe Siehe Siehe Siehe
Pro Kasse Siehe   Siehe Siehe  
Pro Staatsangehörigkeit des Kindergeldberechtigten Siehe        
Pro Familiengröße Siehe   Siehe    

Kindergeldberechtigten Kinder

Anzahl der Kindergeldberechtigten Kinder Pro Gebietskörperschaft Pro Kasse Pro Staatsangehörigkeit des Kindergeldberechtigten Pro Rechtsbegründung
Pro Rechtsbegründung Siehe Siehe Siehe  
Pro Wohnsitzland der berechtigten Kinder Siehe Siehe Siehe Siehe
Pro Kasse Siehe Siehe
Pro Staatsangehörigkeit des Kindergeldberechtigten Siehe

Allgemeine ministerielle Sondergenehmigungen

Kindergeldberechtigten

Anzahl der Kindergeldberechtigten Pro Gebietskörperschaft Pro Staatsangehörigkeit des Kindergeldberechtigten Pro Familiengröße Pro Kasse
Pro Kasse Siehe Siehe Siehe  
Pro Staatsangehörigkeit des Kindergeldberechtigten Siehe      
Pro Familiengröße Siehe Siehe    
Pro Wohnsitzland der berechtigten Kinder Siehe Siehe Siehe Siehe

Kindergeldberechtigten Kinder

Anzahl der Kindergeldberechtigten Kinder Pro Gebietskörperschaft Pro Staatsangehörigkeit des Kindergeldberechtigten Pro Kasse
Pro Kasse Siehe Siehe  
Pro Staatsangehörigkeit des Kindergeldberechtigten Siehe    
Pro Wohnsitzland der berechtigten Kinder Siehe Siehe Siehe

Individuelle ministerielle Sondergenehmigungen

Kindergeldberechtigten

Anzahl der Kindergeldberechtigten Pro Gebietskörperschaft Pro Staatsangehörigkeit des Kindergeldberechtigten Pro Familiengröße Pro Kasse
Pro Kasse Siehe Siehe Siehe  
Pro Staatsangehörigkeit des Kindergeldberechtigten Siehe      
Pro Familiengröße Siehe Siehe    
Pro Wohnsitzland der berechtigten Kinder Siehe Siehe Siehe Siehe

Kindergeldberechtigten Kinder

Anzahl der Kindergeldberechtigten Kinder Pro Gebietskörperschaft Pro Staatsangehörigkeit des Kindergeldberechtigten Pro Kasse
Pro Kasse Siehe Siehe  
Pro Staatsangehörigkeit des Kindergeldberechtigten Siehe    
Pro Wohnsitzland der berechtigten Kinder Siehe Siehe Siehe
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistikportal