Kinderen opgevoed buiten het Rijk

In principe is er geen Belgische kinderbijslag verschuldigd voor kinderen die niet in België worden opgevoed of er geen lessen volgen. Er zijn vier rechtsbronnen op basis waarvan wel een recht op kinderbijslag voor deze kinderen kan worden verkregen:

  1. Europese verordeningen,
  2. Bilaterale overeenkomsten,
  3. Algemene ministeriële afwijkingen,
  4. Individuele ministeriële afwijkingen.

De statistiek van de kinderen opgevoed buiten het Rijk omvat deze kinderen evenals de rechthebbenden die het recht openen voor deze kinderen.
De berekening gebeurt eenmaal per jaar en geeft de situatie op 31 december van het jaar in kwestie weer. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de Belgische en de buitenlandse rechthebbenden.

In het portaal vindt u een reeks tabellen en grafieken die op basis van die gegevens zijn opgesteld. In de algemene tabellen en de grafieken onder de rubriek “De cijfers in een oogopslag” staan de antwoorden op de meest gestelde vragen. Ze geven de volledige kinderbijslag van alle rechtsbronnen weer, onderverdeeld per entiteit. Meer gedetailleerde cijfers zijn beschikbaar in een lange reeks specifieke tabellen. Deze tabellen zijn gegroepeerd volgens de rechtsbron.

Alle tabellen, zowel de algemene als de gedetailleerde, geven een overzicht per entiteit. Aan de hand van keuzelijsten kan u volgens uw behoeften een bepaalde tabel anders weergegeven en de nadruk leggen op uw zoekgegeven, bijvoorbeeld de entiteit, de leeftijdscategorie van het kind etc.

Meer informatie over dit portaal en de termen die hier gebruikt worden, vindt u onder de rubrieken Over FamiStat of Definities.

De kerncijfers in een oogopslag

Europese verorderingen

Rechthebbenden

Aantal rechthebbenden Per entiteit Per fonds Per nationaliteit van de rechthebbende Per gezinsgrootte Per rechtscategorie
Per rechtscategorie Zie Zie Zie Zie
Per land van verblijf van de rechtgevende kinderen Zie Zie Zie Zie Zie
Per fonds Zie Zie Zie
Per nationaliteit van de rechthebbende Zie
Per gezinsgrootte Zie Zie

Rechtgevende kinderen

Aantal rechtgevende kinderen Per entiteit Per fonds Per nationaliteit van de rechthebbende Per rechtscategorie
Per rechtscategorie Zie Zie Zie
Per land van verblijf van de rechtgevende kinderen Zie Zie Zie Zie
Per fonds Zie Zie
Per nationaliteit van de rechthebbende Zie

Kraamgelden

Aantal betaalde kraamgelden Per entiteit Per fonds Per nationaliteit van de rechthebbende Per rang
Per fonds Zie Zie Zie
Per nationaliteit van de rechthebbende Zie
Per land van verblijf van de rechtgevende kinderen Zie Zie Zie Zie
Per rang Zie Zie

Adoptiepremies

Aantal adoptiepremies Per entiteit Per fonds Per nationaliteit van de rechthebbende Per rang
Per fonds Zie Zie Zie
Per nationaliteit van de rechthebbende Zie
Per land van verblijf van de rechtgevende kinderen Zie Zie Zie Zie
Per rang Zie Zie

Bilaterale overeenkomsten

Rechthebbenden

Aantal rechthebbenden Per entiteit Per fonds Per nationaliteit van de rechthebbende Per gezinsgrootte Per redenen van recht
Per redenen van recht Zie Zie Zie Zie  
Per land van verblijf van de rechtgevende kinderen Zie Zie Zie Zie Zie
Per fonds Zie   Zie Zie  
Per nationaliteit van de rechthebbende Zie        
Per gezinsgrootte Zie   Zie    

Rechtgevende kinderen

Aantal rechtgevende kinderen Per entiteit Per fonds Per nationaliteit van de rechthebbende Per redenen van recht
Per redenen van recht Zie Zie Zie  
Per land van verblijf van de rechtgevende kinderen Zie Zie Zie Zie
Per fonds Zie Zie
Per nationaliteit van de rechthebbende Zie

Algemene ministeriële afwijkingen

Rechthebbenden

Aantal rechthebbenden Per entiteit Per nationaliteit van de rechthebbende Per gezinsgrootte Per fonds
Per fonds Zie Zie Zie  
Per nationaliteit van de rechthebbende Zie      
Per gezinsgrootte Zie Zie    
Per land van verblijf van de rechtgevende kinderen Zie Zie Zie Zie

Rechtgevende kinderen

Aantal rechtgevende kinderen Per entiteit Per nationaliteit van de rechthebbende Per fonds
Per fonds Zie Zie  
Per nationaliteit van de rechthebbende Zie    
Per land van verblijf van de rechtgevende kinderen Zie Zie Zie

Individuele ministeriële afwijkingen

Rechthebbenden

Aantal rechthebbenden Per entiteit Per nationaliteit van de rechthebbende Per gezinsgrootte Per fonds
Per fonds Zie Zie Zie  
Per nationaliteit van de rechthebbende Zie      
Per gezinsgrootte Zie Zie    
Per land van verblijf van de rechtgevende kinderen Zie Zie Zie Zie

Rechtgevende kinderen

Aantal rechtgevende kinderen Per entiteit Per nationaliteit van de rechthebbende Per fonds
Per fonds Zie Zie  
Per nationaliteit van de rechthebbende Zie    
Per land van verblijf van de rechtgevende kinderen Zie Zie Zie
Copyright © 2018 FAMIFED - Statistiekportaal